Części używane, autoczęści

Miasto - woj.

Auto MG Service

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, części używane

Widoczna 41, Warszawa
tel. 22 613 16 38


Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Informuje o granicy obszaru administracyjnego.
Polityka Prywatności