Części używane, autoczęści

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
Dworcowa 50, Gliwice
tel. 32 231 56 51
Toszecka 16, Gliwice
tel. 32 270 50 58
Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności