Części używane, autoczęści

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

M.H.P

Kategoria: części używane

Urzędnicza 42/42, Łódź
tel. 42 654 63 24


Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Polityka Prywatności