Części używane, autoczęści

Miasto - woj.

Auto-Części-Daniel

Niepodległości, Bielsko-Biała
tel. 33 498 88 85


Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności