Części używane, autoczęści

Miasto - woj.

Auto-Complex-Kris

3 Maja 136, Chorzów
tel. 32 247 36 91


Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Uprzedza o wyjeździe z autostrady.
Polityka Prywatności