Części używane, autoczęści

Miasto - woj.

Antex

11 Listopada 105, Siemiatycze
tel. 85 655 67 75


Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Polityka Prywatności