Części używane, autoczęści

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Kosior Leszek Sprzedaż Części Samochodowych

Szlachecka 21, Tarnobrzeg
tel. 15 822 06 93


Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Polityka Prywatności